Kỷ niệm chương quyển vở

– Sản xuất và (in uv công nghệ của Nhật ) nội dung theo yêu cầu của mỗi khách hàng
– Chất liệu: Pha lê Việt Nam
– Độ dày mặt: 10mm
– Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá rất cạnh tranh…

(số lượng càng lớn , thời gian càng dài , giá càng giảm)

 

 

0936.993.335