Kỷ niệm chương đồng hồ pha lê

* . Bạn cần :

– Báo số lượng cần đặt

– Nói về sự kiện gì ?

– Công ty , tập đoàn gì ?

– Ngân sách khoảng bao nhiêu cho tổng đơn hàng ? nếu có .

* . Chọn mẫu

– Mẫu bạn chọn có sẵn trên web .

– Mẫu thiết kế theo yêu cầu riêng của bạn

giá càng giảm)

 

 

0936.993.335

error: Content is protected !!