Biển chức danh đồng

Kích thước: Đế biển 2 cm, mài vát 4 cạnh.Kích thước mặt dáy biển : 28 cm x 6cm .
 Bề mặt sử dụng một tấm đồng 2mm ăn mòn 2 mặt tạo nội dung. Kích thước bề mặt 24 cm x 12 cm.
– Chất liệu: đồng tấm khắc nội dung 2 mặt. Gắn trên đế gỗ tam cấp

0936.993.335

error: Content is protected !!