Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích

https://kyniemchuongleminh.com/ thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng cho một số mục đích như sau:

  • Thực hiện và quản lý việc đặt hàng cho quý khách hàng.
  • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mãi tới quý khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mãi và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ trên https://kyniemchuongleminh.com/.
  • Quản lý, phân tích, dữ liệu liên quan đến quý khách hàng để xây dựng chính sách bán hàng và chính sách phục vụ quý khách hàng phù hợp.
  • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của quý khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
  • Liên hệ với quý khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng.
  • Chúng tôi có thể chuyển Tên , Địa chỉ, Số điện thoại cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh).
  • Đảm bảo an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.